Egzamin Poprawkowy 2020-21

J. Niemiecki

Na egzaminie poprawkowym obowiązuje Was materiał z poniższej książki:

https://en.calameo.com/klett/read/0006171662151eef580c6

 

Informatyka

Procesory Tekstu

 • List Motywacyjny - Formatowanie Dokumentu
 • Numeracja i Spisy
 • Math Editor
 • Tabela
 • Wcięcia, Kolumny
 • Word Art
 • Osadzanie, Zakotwiczenie, Orientacja

 

Arkusz Kalkulacyjny

 • Formuły, adresowanie względne / bezwzględne
 • Funkcja Jeżeli / Licz Jeżeli
 • Operacje Tekstowe
 • Filtrowanie

    
Baza Danych
Prezentacja
Prezentacja Multimedialna - Movie Maker

Grafika Wektorowa

 • Lokomotywa - Grafika Wektorowa
 • Flaga Unii - Grafika Wektorowa

Grafika Rastrowa

 • Gimp - Grafika Rastrowa - Retusz
 • Gimp-Join - Grafika Rastrowa
 • Gimp - Krzywe - Warstwy - Kanal Alpha
 • Gimp - Warstwy, Przenikanie, Napisy, Wycinanie Koloru


Statyczna Strona Internetowa

JF

 • Odsłony: 632

ZSP2 "NITKI" - Nowa Sól

Adres:
ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól

Godziny Otwarcia:
7:30 - 15:30

Telefon: 68 387 47 61

Email: sekretariat@nitki.org.pl