Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

- rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021 r.

- zakończenie roku szkolnego maturzystów – 30 kwietnia 2022 r.

- zakończenie roku szkolnego – 24 czerwca 2022 r.

 

  • Terminy ferii:

- zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.

- ferie zimowe: 17 stycznia – 30 stycznia 2022 r.

- wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

- wakacje: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

  • Dni wolne z tzw. dni dyrektora:

- 15 październik 2021 r.

- 12 listopada 2021 r.

- 7 stycznia 2022 r.

- 2 maja 2022 r.

- 17 czerwca 2022 r.

  1. UWAGA!

Dni wolne oznaczają, że nie odbywają się wówczas zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Odbywają się natomiast zajęcia opiekuńcze – pod opieką dyżurujących nauczycieli.

 

  • Święta państwowe i ważniejsze daty w danym roku szkolnym

- 1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej,

- 17 września – Dzień Sybiraka,

- 14 października – DEN

- 11 listopada – Święto Niepodległości

- 1 maja – rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

- 2 maja – święto flagi narodowej

- 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- 1 sierpnia – rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Terminy związane z systemem oceniania w szkole:

  • Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych

- 13 stycznia 2022 r. – klasyfikacja śródroczna (wystawienie ocen – 12 stycznia)

- 27 kwietnia 2022 r. – klasyfikacja klasy III LO dla Dorosłych

- 20 czerwca 2022 r. – klasyfikacja klas branżowych (wystawienie ocen – 14 czerwca)

  • Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych dla słuchaczy i uczniów klas branżowych:

szkoła branżowa:

- egzaminy klasyfikacyjne:

b) 21 - 22 czerwca 2022 r. – kl. branżowe

- egzaminy poprawkowe:

a) poprawki maturalne – 23-24 sierpnia 2022 r.

b) egzaminy poprawkowe – 25-26 sierpnia 2022 r.

oddziały dla dorosłych

- egzaminy pisemne i ustne (semestr I): 13 grudnia – 11 stycznia 2022 r.

- egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe: od 14 stycznia do 9 lutego 2022 r.

- egzaminy pisemne i ustne (3 LO): 4 - 10 kwietnia 2022 r.

- egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe ( 3 LO): 11 -23 kwietnia 2022 r.

- egzaminy pisemne i ustne (semestr II): 6 – 15 czerwca 2022 r.

- egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe: do 31 sierpnia 2021 r.

 

  • Terminy wystawiania ocen/projektów ocen klas branżowych:

a) 13 grudnia 2021 r. – propozycje ocen

b) 12 stycznia 2022 r. – wystawienie ocen

b) 20 maja 2022 r. – propozycje ocen

c) do 14 czerwca 2022 r. – wystawienie ocen

  • Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

a) 15 grudnia 2021 r. – propozycje ocen

b) 25 maja 2022 r. – propozycje ocen

 

 

Terminy zebrań z rodzicami

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

I semestr

 II semestr

08.09

09.11(konsultacje)

15.12

09.02 (konsultacje)

27.04 (konsultacje)

25.05

  • Odsłony: 2825

ZSP2 "NITKI" - Nowa Sól

Adres:
ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól

Godziny Otwarcia:
7:30 - 15:30

Telefon: 68 387 47 61

Email: sekretariat@nitki.org.pl