Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

 

 

 • Termin rozpoczęcia roku szkolnego/zakończenia roku szkolnego

- rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2022 r. początek lekcji

- zakończenie roku szkolnego – 23 czerwca 2023 r.

 

 

 

 • Terminy ferii:

- zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.

- ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

- wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

- wakacje – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

- długie weekendy: 14-16.10, 29.10 – 1.11, 11-13.11, 6-8.01, 29.04-3.05, 8-11.06

 

 

 • Dni wolne z tzw. dni dyrektora:

- 31 października 2022 r.

- 2 maja 2023 r.

- 9 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni dla szkoły policealnej:

- 15 października 2022 r.

- 12 listopada 2022 r.

- 7 stycznia 2023 r.

- 29 kwietnia 2023 r.

 

 1. UWAGA!

Dni wolne oznaczają, że nie odbywają się wówczas zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Odbywają się natomiast zajęcia opiekuńcze – pod opieką dyżurujących nauczycieli.

 

 

 

 • Święta państwowe i ważniejsze daty w danym roku szkolnym

- 1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej,

- 17 września – Dzień Sybiraka,

- 14 października – DEN

- 11 listopada – Święto Niepodległości

- 1 maja – rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

- 2 maja – święto flagi narodowej

- 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- 1 sierpnia – rocznica wybuchu powstania warszawskiego

 

 

 

 

Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych

Według oddzielnych ustaleń.

 

 

 

 

 

 

Zadania związane z systemem oceniania w szkole:

 

 • daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych

- 25 stycznia 2023 r. – klasyfikacja śródroczna (wystawienie ocen – 23 stycznia)

- 19 czerwca 2023 r. – klasyfikacja klas branżowych i opiekuna medycznego

(wystawienie ocen – 14 czerwca),

 

 • terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych dla słuchaczy i uczniów klas branżowych:

 

oddziały dla dorosłych

- egzaminy pisemne i ustne (semestr I): 2 stycznia – 23 stycznia 2023 r.

- egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe: od 26 stycznia do 20 lutego 2023 r.

- egzaminy pisemne i ustne (semestr II): 5 – 16 czerwca 2023 r.

- egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe: do 31 sierpnia 2023 r.

 

szkoła branżowa:

- egzaminy klasyfikacyjne:

b) 20 - 21 czerwca 2023 r. – kl. branżowe

- egzaminy poprawkowe:

a) poprawki maturalne – 22-23 sierpnia 2023 r.

b) egzaminy poprawkowe – 25 i 28 sierpnia 2023 r.

 • Terminy wystawiania ocen/projektów ocen klas branżowych:

a) 13 grudnia 2022 r. – propozycje ocen

b) 23 stycznia 2023 r. – wystawienie ocen

b) 16 maja 2023 r. – propozycje ocen

c) do 16 czerwca 2023 r. – wystawienie ocen

 • Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

a) 14 grudnia 2022 r. – propozycje ocen

b) 17 maja 2032 r. – propozycje ocen

 

 

 

Terminy zebrań z rodzicami

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/23

 

I semestr

II semestr

 1. 07.09
 2. 12.11 (konsultacje)
 3. 14.12
 1. 22.02 (konsultacje)
 2.  26.04 (konsultacje)
 3.  17.05

 

 

 

 

mLegitymacja

Idąc z duchem czasu, jako Szkoła przystąpiliśmy do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

To spore ułatwienie. Często zdarza Wam się zapomnieć o papierowej wersji legitymacji. Rzadko za to zapominacie o telefonie. A teraz jest możliwość połączenia tych dwóch elementów w jedno.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem Naszej Szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. Otrzymasz inne, przysługujące uczniom, zniżki. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

 

To ważne! Ten dokument możesz aktywować, uruchamiając go poprzez kod QR oraz kod aktywacyjny otrzymany w sekretariacie szkoły. Wcześniej należy złożyć wniosek podpisany przez rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego (do pobrania poniżej).

 

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w jej  papierowej wersji.

 

Co jest w środku takiej wersji legitymacji?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • numer legitymacji,
 • datę wydania,
 • termin ważności,
 • status użytkownika (uczeń),
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • nazwę i adres szkoły.

 

 Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

Od lutego 2020 roku dostępna również na systemy IOS

 

Aby otrzymać mLegitymację należy:

 1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania) oraz nadania uprawnień do Systemu.

 2. Wysłać na adres sekretariatu zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB).

 3. Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin. Link do regulaminu poniżej.

https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

 

Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego należy uruchomić System na urządzeniu.

 

 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

 

 

 

- rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021 r.

- zakończenie roku szkolnego maturzystów – 30 kwietnia 2022 r.

- zakończenie roku szkolnego – 24 czerwca 2022 r.

 

 • Terminy ferii:

- zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.

- ferie zimowe: 17 stycznia – 30 stycznia 2022 r.

- wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

- wakacje: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

 • Dni wolne z tzw. dni dyrektora:

- 15 październik 2021 r.

- 12 listopada 2021 r.

- 7 stycznia 2022 r.

- 2 maja 2022 r.

- 17 czerwca 2022 r.

 1. UWAGA!

Dni wolne oznaczają, że nie odbywają się wówczas zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Odbywają się natomiast zajęcia opiekuńcze – pod opieką dyżurujących nauczycieli.

 

 • Święta państwowe i ważniejsze daty w danym roku szkolnym

- 1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej,

- 17 września – Dzień Sybiraka,

- 14 października – DEN

- 11 listopada – Święto Niepodległości

- 1 maja – rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

- 2 maja – święto flagi narodowej

- 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- 1 sierpnia – rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Terminy związane z systemem oceniania w szkole:

 • Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych

- 13 stycznia 2022 r. – klasyfikacja śródroczna (wystawienie ocen – 12 stycznia)

- 27 kwietnia 2022 r. – klasyfikacja klasy III LO dla Dorosłych

- 20 czerwca 2022 r. – klasyfikacja klas branżowych (wystawienie ocen – 14 czerwca)

 • Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych dla słuchaczy i uczniów klas branżowych:

szkoła branżowa:

- egzaminy klasyfikacyjne:

b) 21 - 22 czerwca 2022 r. – kl. branżowe

- egzaminy poprawkowe:

a) poprawki maturalne – 23-24 sierpnia 2022 r.

b) egzaminy poprawkowe – 25-26 sierpnia 2022 r.

oddziały dla dorosłych

- egzaminy pisemne i ustne (semestr I): 13 grudnia – 11 stycznia 2022 r.

- egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe: od 14 stycznia do 9 lutego 2022 r.

- egzaminy pisemne i ustne (3 LO): 4 - 10 kwietnia 2022 r.

- egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe ( 3 LO): 11 -23 kwietnia 2022 r.

- egzaminy pisemne i ustne (semestr II): 6 – 15 czerwca 2022 r.

- egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe: do 31 sierpnia 2021 r.

 

 • Terminy wystawiania ocen/projektów ocen klas branżowych:

a) 13 grudnia 2021 r. – propozycje ocen

b) 12 stycznia 2022 r. – wystawienie ocen

b) 20 maja 2022 r. – propozycje ocen

c) do 14 czerwca 2022 r. – wystawienie ocen

 • Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

a) 15 grudnia 2021 r. – propozycje ocen

b) 25 maja 2022 r. – propozycje ocen

 

 

Terminy zebrań z rodzicami

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

I semestr

 II semestr

08.09

09.11(konsultacje)

15.12

09.02 (konsultacje)

27.04 (konsultacje)

25.05


ZSP2 "NITKI" - Nowa Sól

Adres:
ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól

Godziny Otwarcia:
7:30 - 15:30

Telefon: 68 387 47 61

Email: sekretariat@nitki.org.pl