Przed nami 1 września i radosny powrót do szkoły!

O godz. 9.00 zapraszamy klasy pierwsze i drugie. Spotykamy się na placu przed szkołą.

O godz. 11.00 spotkanie w tym samym miejscu rozpoczynają klasy 3.

 

Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznego dystansu, dezynfekcji i maseczkach w budynku szkolnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli informuje, że pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych od 1 września 2021 roku realizowana będzie przez MOPS.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego na rok 2021/20222 będą przyjmowane od 1 września do 15 września 2021r. w siedzibie MOPS przy ul. Staszica 1D.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mopsnowasol.bip.gov.pl

J. Niemiecki

Na egzaminie poprawkowym obowiązuje Was materiał z poniższej książki:

https://en.calameo.com/klett/read/0006171662151eef580c6

 

Informatyka

Procesory Tekstu

  • List Motywacyjny - Formatowanie Dokumentu
  • Numeracja i Spisy
  • Math Editor
  • Tabela
  • Wcięcia, Kolumny
  • Word Art
  • Osadzanie, Zakotwiczenie, Orientacja

 

Loading...

Podkategorie


ZSP2 "NITKI" - Nowa Sól

Adres:
ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól

Godziny Otwarcia:
7:30 - 15:30

Telefon: 68 387 47 61

Email: sekretariat@nitki.org.pl