Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli informuje, że pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych od 1 września 2021 roku realizowana będzie przez MOPS.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego na rok 2021/20222 będą przyjmowane od 1 września do 15 września 2021r. w siedzibie MOPS przy ul. Staszica 1D.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mopsnowasol.bip.gov.pl

Loading...

J. Niemiecki

Na egzaminie poprawkowym obowiązuje Was materiał z poniższej książki:

https://en.calameo.com/klett/read/0006171662151eef580c6

 

Informatyka

Procesory Tekstu

  • List Motywacyjny - Formatowanie Dokumentu
  • Numeracja i Spisy
  • Math Editor
  • Tabela
  • Wcięcia, Kolumny
  • Word Art
  • Osadzanie, Zakotwiczenie, Orientacja

 

 

    KLASY BRANŻOWE I STOPNIA LICEUM DLA DOROSŁYCH SZKOŁY POLICEALNE
Dzień Godz. Przedmiot Przedmiot Przedmiot
24.08.2021 r. 09:00 Turnus - tech. wyr. tapicerskich    
10:00
11:00
12:00
13:00
25.08.2021 r. 09:00 Matematyka E.N. Pozostałe przedmioty Pozostałe przedmioty
10:00 Informatyka J.F.
11:00 Biologia D.L.
12:00 Materiały fryzjerskie I.F. / Podst. przedsięb. T.S.
13:00 Higiena I.F.
26.08.2021 r. 09:00 WF D.G. / A.K.    
10:00 Informatyka J.F.
11:00 Język niemiecki J.F. / język angielski A.W.
12:00 Geografia M.B.
13:00  
27.08.2020 r. 09:00 (termin dodatkowy)* (termin dodatkowy)* (termin dodatkowy)*
 

 

W przypadku uczniów, słuchaczy, którzy mają więcej przedmiotów do zaliczenia ustalają indywidualnie z nauczycielami 25.08.2021r Szkoła Policealna (1 ZA i 2 ZK) 25.08.2021r Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

* W sytuacjach losowych, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem egzaminującym.

 

Podkategorie


ZSP2 "NITKI" - Nowa Sól

Adres:
ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól

Godziny Otwarcia:
7:30 - 15:30

Telefon: 68 387 47 61

Email: sekretariat@nitki.org.pl