Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

 

 

 • Termin rozpoczęcia roku szkolnego/zakończenia roku szkolnego

- rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2022 r. początek lekcji

- zakończenie roku szkolnego – 23 czerwca 2023 r.

 

 

 

 • Terminy ferii:

- zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.

- ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

- wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

- wakacje – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

- długie weekendy: 14-16.10, 29.10 – 1.11, 11-13.11, 6-8.01, 29.04-3.05, 8-11.06

 

 

 • Dni wolne z tzw. dni dyrektora:

- 31 października 2022 r.

- 2 maja 2023 r.

- 9 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni dla szkoły policealnej:

- 15 października 2022 r.

- 12 listopada 2022 r.

- 7 stycznia 2023 r.

- 29 kwietnia 2023 r.

 

 1. UWAGA!

Dni wolne oznaczają, że nie odbywają się wówczas zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Odbywają się natomiast zajęcia opiekuńcze – pod opieką dyżurujących nauczycieli.

 

 

 

 • Święta państwowe i ważniejsze daty w danym roku szkolnym

- 1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej,

- 17 września – Dzień Sybiraka,

- 14 października – DEN

- 11 listopada – Święto Niepodległości

- 1 maja – rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

- 2 maja – święto flagi narodowej

- 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- 1 sierpnia – rocznica wybuchu powstania warszawskiego

 

 

 

 

Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych

Według oddzielnych ustaleń.

 

 

 

 

 

 

Zadania związane z systemem oceniania w szkole:

 

 • daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych

- 25 stycznia 2023 r. – klasyfikacja śródroczna (wystawienie ocen – 23 stycznia)

- 19 czerwca 2023 r. – klasyfikacja klas branżowych i opiekuna medycznego

(wystawienie ocen – 14 czerwca),

 

 • terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych dla słuchaczy i uczniów klas branżowych:

 

oddziały dla dorosłych

- egzaminy pisemne i ustne (semestr I): 2 stycznia – 23 stycznia 2023 r.

- egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe: od 26 stycznia do 20 lutego 2023 r.

- egzaminy pisemne i ustne (semestr II): 5 – 16 czerwca 2023 r.

- egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe: do 31 sierpnia 2023 r.

 

szkoła branżowa:

- egzaminy klasyfikacyjne:

b) 20 - 21 czerwca 2023 r. – kl. branżowe

- egzaminy poprawkowe:

a) poprawki maturalne – 22-23 sierpnia 2023 r.

b) egzaminy poprawkowe – 25 i 28 sierpnia 2023 r.

 • Terminy wystawiania ocen/projektów ocen klas branżowych:

a) 13 grudnia 2022 r. – propozycje ocen

b) 23 stycznia 2023 r. – wystawienie ocen

b) 16 maja 2023 r. – propozycje ocen

c) do 16 czerwca 2023 r. – wystawienie ocen

 • Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

a) 14 grudnia 2022 r. – propozycje ocen

b) 17 maja 2032 r. – propozycje ocen

 

 

 

Terminy zebrań z rodzicami

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/23

 

I semestr

II semestr

 1. 07.09
 2. 12.11 (konsultacje)
 3. 14.12
 1. 22.02 (konsultacje)
 2.  26.04 (konsultacje)
 3.  17.05

 

 

 

 

 • Odsłony: 1897

ZSP2 "NITKI" - Nowa Sól

Adres:
ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól

Godziny Otwarcia:
7:30 - 15:30

Telefon: 68 387 47 61

Email: sekretariat@nitki.org.pl