Harmonogram

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. M. DĄBROWSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2022/2023


16 maja – 21 czerwca

Złożenie w sekretariacie przy ulicy Wrocławskiej 33a w Nowej Soli wniosku o przyjęcie do szkoły.

Wniosek uzupełniacie poprzez elektroniczny system naboru: https://powiat-nowosolski.edu.com.pl drukujecie i dostarczacie podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna do sekretariatu.

W przypadku jakichkolwiek problemów wniosek będzie można wypełnić bezpośrednio w Naszej Szkole przy wsparciu naszych nauczycieli i pracowników administracji .


24 czerwca – 13 lipca

Dostarczenie do naszej Szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.


21 lipca

Ogłoszenie przez szkołę listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych klas.


21 lipca – 29 lipca

Potwierdzenie przez uczniów woli przyjęcia do szkoły ( dotyczy osób, które złożyły w sekretariacie kopie świadectwa i zaświadczeń).


1 sierpnia

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.


  • Odsłony: 3844

ZSP2 "NITKI" - Nowa Sól

Adres:
ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól

Godziny Otwarcia:
7:30 - 15:30

Telefon: 68 387 47 61

Email: sekretariat@nitki.org.pl